Kickbox Praha - sparring

Jednou z klíčových postav v historii kickboxu byl Osamu Noguchi, japonský bojovník, který v 50. letech zkoumal a kombinoval různé bojové styly. Chtěl vyvinout druh bojové techniky, která měla duši karate, ale umožňovala by užití full kontaktu. Po studiu Muay Thai propojil a upravil s technikami karate a boxu, z tohoto spojení vzešlo to, co dnes známe jako Kickbox. Noguchi takto vytvořil systém zvaný „kickboxing“. Ten se postupně rozšířil po celém světě. V 60. a 70. letech se kickbox stal populárním sportem.
V této době došlo k mohutnému rozvoji různých bojových umění a vznikl požadavek na vznik platformy, na které by mohly být porovnány schopnosti představitelů různých bojových umění. Řada mistrů různých bojových umění totiž považovala své schopnosti za nejlepší, což se nedalo bez existence jednotícího kritéria ani dokázat, ani vyvrátit.

Kickbox pro ženy

Se vznikem kickboxu je spojena světová asociace kickboxu (World Kickboxing Association – původní název zněl World Karate Association). Pod hlavičkou této asociace startovaly takové legendy jako Benny „the Jet“ Urquidez, Bill „Superfoot“ Wallace, Chuck Noris anebo Dominique Valera. V prvopočátku probíhaly zápasy pouze v kategorii Full contact a pravidla tohoto bojového umění se velmi podobala pravidlům klasického karate. Borci startovali v klasických karate kalhotách, s pásem označujícím technickou vyspělost a v boxerských rukavicích. Zápas probíhal na tatami. Na rozdíl od karate bylo možno použít plný kontakt. Vzhledem k tomu, že první zápasníci byli z řad karatistů, nebyly téměř vidět boxerské techniky typu háků, zvedáků, práce tělem atd. V první polovině 70. let byly zápasy přeneseny do ringu. Tato skutečnost značně napomohla popularizaci kickboxu. Postupně došlo k převzetí klasických boxerských technik, které jsou kombinovány s technikami nohou. Dnešní nejlepší zápasníci v kickboxu jsou současně i výbornými boxery. V současné době existuje několik světových asociací (IAKSA, WAKO, WPKA), které sdružují tisíce příznivců tohoto bojového umění po celém světě.